kostel sv. Anny

Jednolodní pozdně barokní, klasicistně rozšířený kostel na obdélném půdorysu s připojeným odsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytý valbovou střechou, doplněný o převýšenou obdélnou klasicistní přístavbu západní části lodi, krytou sedlovou střechou s přistavěnou hranolovou věží před západním průčelím s jehlancovou střechou v průčelí. Při jižní stěně presbytáře je připojena obdélná patrová sakristie se zkosenými nárožími a oratoří v patře. Přízemí věže je v mase zdiva průčelní stěny prolomeno obdélným vchodem s kamenným portálem s polokruhovým oknem s empírovou úpravou v ose nad ním. Patro věže je na třech stranách doplněno kruhovými hodinami s klasicistním ostěním v omítce. Druhé patro je na všech stranách prolomeno velkými obdélnými, polokruhově zakončenými okny. Jednotlivé patra věže jsou opticky oddělena profilovanou římsou. Koruna zdiva věže je pod střechou završena nízkými profilovanými klasicistními trojúhelníkovými štíty. Po pravé straně věže býval na stěně průčelí umístěn velký dřevěný kříž. Boční stěny původní části lodi kostela jsou prolomeny dvojicí obdélných, segmentem zakončených oken, novější část pak výše položených polokruhovým oknem s klasicistním ostěním v omítce. Jižní průčelí bývalo prolomeno obdélným vchodem. Boční stěny závěru presbytáře jsou prolomeny po jenom obdélném, segmentem zakončeném okně, shodném s okny v původní části lodi. Sakristie je prosvětlena oválnými okénky po stranách a prolomena obdélným vchodem s kamenným ostěním v jižní stěně, oratoř v patře pak obdélným okénkem v průčelí. Vnější stěny pozdně barokní části kostela jsou členěny lisenovými rámci, mladší klasicistní část je pak hladká, bez členění, završená profilovanou korunní římsou.