kostel sv. Antonína Paduánského

Hladce omítnutá neorientovaná stavba obdélného půdorysu s polygonálním závěrem. Kostel je krytý sedlovou střechou, nad sakristií a kněžištěm jednostranně zvalbenou. Střešní krytinou jsou tašky. V exteriéru se výrazně uplatňují pseudogotické architektonické články. Po stranách kněžiště je přistavěna sakristie. Hlavní průčelí, obrácené k SV, je uprostřed zvýrazněno hranolovou věží, která je zakončena jehlancovou střechou s lucernou a makovicí. V přízemí věže je nad třemi schodišťovými stupni posazen ve špaletě hlavní portál. Dveře jsou dvoukřídlé, s krycí lištou, se čtyřmi gotizujícími zrcadly. Ve spodní části jsou pův. zrcadla poškozena. Kování dveří původní. Nade dveřmi je světlík v hluboké špaletě ve tvaru sférického trojúhelníku, osazený středovou rozetou v dřevěném rámu. První patro věže je pak dále členěno ve třech stranách gotickými lomenými okny v nestejné výšce, je zakončené kordonovou římsou, nad níž jsou ve všech stranách trojúhelné tympanony, na které navazuje jehlancová střecha, završená dřevěnou prořezávanou lucernou, na které je malá oplechovaná jehlancová stříška, zakončená makovicí a latinským kovaným křížkem. Tytéž křížky jsou umístěny na hřebeni střechy nad závěrem lodi a presbyteria. Pod korunní římsou je ornamentální pás lomeného obloukového vlysu. Loď kostela je z každé strany prolomena třemi okny s lomeným obloukem. V horní části oken jsou motivy jeptišky, kružby vyplněny barevnými vitrážemi. Z předsíně i sakristie vedou ven ve špaletě s lomeným obloukem zasazené jednokřídlé dveře. Oba tyto přístavky jsou v závěru doplněny lomenými okny, okna shodná s okny lodi jsou osazena i do obou okosených stěn presbyteria kaple. Interiér kostela je plochostropý, presbytář sklenut konchou. Zděná kruchta nesena dvěma sloupy, zábradlí je tvořeno dřevěnou balustrádou.