kostel sv. Augustina

Půdorys Jedná se o trojlodní plochostropou baziliku obdélného půdorysu (dlouhou 34 metrů, širokou 18,8 metrů), s výrazně převýšenou hlavní lodí (širokou 11,6 metrů, vysokou 18,5 metrů), zakončenou mírně odsazeným kněžištěm s půlkruhovitou apsidou (vysokou 18 metrů), orientovanou na severozápad. Ze západní strany je kněžiště překříženo nízkou plochostropou kaplí obdélného půdorysu, ke které je z jihu souběžně přistavěna nižší obdélná zákristie. Z východní strany je kněžiště překříženo nízkou plochostropou kaplí čtvercového půdorysu, ke které je z jihu přistavěna nižší obdélná přepažená předsíň. Nad touto kaplí se tyčí 50 metrů vysoká hranolová věž s okénky, rámovaná plochými pilastry. Ze severu je k ní přistavěna nižší (asi 9 metrů vysoká) schodišťová vížka kruhového půdorysu s vnitřním vřetenovým schodištěm, prosvětlená rovněž okénky. Akcent věže tvoří na všech stranách v horní části akustické otvory opatřené žaluziemi, tzv. abasony. Nad zvonovým patrem se ve výšce 32 metrů nad zemí tyčí ochoz, z něhož vyrůstá 5 metrů vyšší užší patro s hodinami na všech stranách, zastřešené 13 metrů vysokou plechovou špicí zakončenou křížem. Materiál Kostel je postaven z monolitického železobetonového skeletu, vyplněného cihlovým zdivem (tloušťka 60 cm a 45 cm). Omítka je hladká, bílá. Venkovní obkladové desky jsou z nafialovělého kavernózního ryolitu. Hlavní průčelí Hlavní (jihovýchodní) průčelí kostela se obrací do náměstí Míru. V přízemí ho vyplňuje předsazený plochostropý portikus, který podpírá šest sloupů čtvercového půdorysu, postavených na schodištním soklu. Sloupy jsou obloženy kamennými deskami a rozdělují přízemí do pěti os. Stěny přízemí jsou těmito deskami obloženy pouze do výšky 1,6 metru. Nad portikem se nachází velké obdélné okno hlavní lodi, obložené kamenným ostěním a rámované otevřeným rizalitem (výrazná plasticita a stínování). V 1. ose přízemí se nachází obdélný vstupní portál, obložený kamenným ostěním, prolomený kovovými dveřmi. Dveře (opatřené kliknou z vnitřní strany) vedou do malé čtvercové jihozápadní předsíňky. Její severní stranu zcela vyplňují prosklené (dvoukřídlé dřevěné) dveře, jež vedou do vedlejší – západní lodi. Na východní stěně předsíňky jsou další dveře. Za nimi se nachází schodiště vedoucí na kruchtu. Pod schody je úzký prostor skladiště, uzavřený dalšími dveřmi. V 3. (centrální) ose přízemí se nachází obdélný předsazený vstupní portál, obložený kamennými deskami, prolomený dvoukřídlými kovovými vraty s klikou. V nadpraží je umístěna bronzová deska zdobená křížkem a nápisem „DOMVS DEI PORTA COELI“ (Dům Boží brána nebes). Vrata vedou do menší obdélné hlavní předsíně, vybavené dřevěným klekátkem a nástěnkami. Severní strana předsíně je vyplněna prosklenými (dvoukřídlými dřevěnými) vraty se zabudovanými menšími vstupy, které vedou do hlavní lodi. V 5. ose přízemí se nachází obdélný vstupní portál, obložený kamenným ostěním, prolomený kovovými dveřmi. Dveře (opatřené kliknou z vnitřní strany) vedou do malé čtvercové jihovýchodní předsíňky. Její severní stranu zcela vyplňují prosklené (dvoukřídlé dřevěné) dveře, jež vedou do vedlejší – východní lodi.