kostel sv. Barbory

Původně luteránský kostel v Dubičkách byl postaven po roce 1579 v dominantní poloze na hraně svahu nad levým břehem Labe. Kostel je situován na jihovýchodní straně hřbitova a svou hmotou uzavírá hřbitov z této strany. Kostel je obdélná jednolodní stavba s trojboce uzavřeným kněžištěm a polygonální zvonici nad lodí. Střecha lodi je sedlová, avšak při krajích mírně rozšířená a s jiným sklonem, v úrovni kněžiště je zakončena polygonálně, zvonice je kryta jehlancovou příkrou stříškou. Nachází se uvnitř hřbitova za kamennou ohradní zdi ze smíšeného lomového zdiva. V koruně je překryta přitesávanými kamennými deskami a obklopuje hřbitov ze všech světových stran kromě jižní, kde navazuje hmota kostela. Navíc je hřbitov rozdělen zdí do dvou nepravidelných prostorů. Ohradní zeď je v důsledku svažitého terénu v západní a severní straně odstupňována. V západní stěně vpravo, proti průčelí kostela, se nachází vstupní brána. Vstup je vymezen hranolovými pilíři, krytými kamennými deskami a přístupný dvěma kamennými schodišťovými stupni. Výplní vstupu je dekorativní kovová mříž.