kostel sv. Bartoloměje

Kostel se nalézá ve středu obce při cestě z Mezipotočí do Bohdalovic, jižně od budovy fary. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí především z období středověku – klenuté kněžiště, sakristie a část obvodového zdiva lodi – a zbývající část kostela - z počátku 19. století – obvodové zdivo lodi a jižní předsíň. Kostel je významným příkladem drobné sakrální stavby sloužící k potřebám malého šlechtického sídla.