kostel sv. Bartoloměje

Orientovaný, jednolodní, s odsazeným, přímo uzavřeným kněžištěm, po stranách s přístavky, a hranolovou věží při Z průčelí. Stěny rozčleněny pilastry a mezi nimi dvojitými lisenovými rámy (vnitřní s vykrajovanými rohy). Pod hlavní římsou oblounový pásek, v místech pilastrů stříškovitě zalomený. Obdélná, půlkruhově zaklenutá okna, v rámu s 3 páry uch, několikanásobnou lištou s dvojitým klenákem. Vchod v Z straně předsíní v přízemí věže. Věž třípatrová. Její stěny členěny zdvojenými pilastry, v I.patře stejně utvářenými jako u stěn lodi, ve II.patře s římsovými hlavicemi a v III.patře s kamennými ionskými hlavicemi. Loď s dvěma plochými podélnými poli, vítězný oblouk sklenut polokruhově, kněžiště s jedním polem křížové klenby. Interiér doplněn jemnou štukovou dekorací (lemová páska, mřížka a květy) a dekorativní malbou. V Z části kruchta na dvou sloupech. Hřbitovní brána sestává ze dvou pilířů, se sochami biskupů (?). Mřížová vrata. (pramen: evidenční list st. seznamu - K.Král, listopad 1966). Architektonicky souvisí s kostelem v Břežanech, není vyloučen starší základ. (pramen: poznámka dr.Herouta na evidenčním listu).