kostel sv. Bartoloměje

Areál kostela sv. Bartoloměje se nachází na severní straně náměstí. Sestává z kostela a dvojice křížů na kamenných podstavcích. Východní předpolí kostela je tvořeno trojúhelníkovým zatravněným pozemkem, který je obehnán zejména na jižní straně nízkou zdí z kamenných kvádrů na cihlové podezdívce. Před hlavním západním vstupem do kostela je krátké kamenné schodiště. Předmětem ochrany je z kostel, dvojice křížů na kamenných podstavcích a pozemky vymezeného areálu. Součástí pozemku je tarasní zeď.