kostel sv. Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje se nachází na jižní straně Vilémovské komunikace, ale jeho hlavní průčelí s přístupovým schodištěm je orientováno na jih a přístupné z ul. Mikulášovická, celý areál se nachází v centru obce, nedaleko Mírového náměstí. Kostel sv. Bartoloměje je původně renesanční, vystavěn byl v letech 1585 – 1590 hrabětem Thun-Salmem a výrazně přestavěn byl v 18. století. Okolo kostela se nachází hřbitov s řadou náhrobků. Před kostelem na severní straně je umístěna socha Raněný z roku 1929 od Ferdinanda Opitze, která spolu s mohutným podstavcem představuje památník obětem 1. světové války a barokní sousoší svatého Jana Nepomuckého s anděly z roku 1728 od J. Riedla, které se nachází severozápadně od kostela. Velký Šenov je doložen jako farní ves roku 1341. Míra zachování původních prvků v dnešním kostele není jistá, stavba byla zřejmě zasažena řadou válečných událostí v 15.–18. století. Poslední doložená úprava byla provedena roku 1780, z té doby pochází horní část věže a přilehlá farní budova byla postavena v roce 1783, v jejím štítě je znak vrchnosti Salm-Reifferscheidů. Po roce 1945 kostel zchátral, tento stav trvá v podstatě dodnes. Okolo kostela se nachází hřbitov s řadou historicky cenných náhrobků, zhotovených převážně v 19. století. Interiér: Malba kostelního stropu pochází z roku 1723 a je dílem Johanna Michala Faranschona z Chomutova. Hlavní oltář kostela je klasicistní, je na něm obraz Umučení sv. Bartoloměje z roku 1820, jeho autorem je Jindřich Gotthold Arnoldi z Drážďan. Nad hlavním obrazem je v kulatém rámu obraz Madony s Ježíškem v náručí. V kostele byly původní varhany z roku 1722, v roce 1844 je nahradily nové varhany, které byly postaveny bratry Fellery z obce Království. V roce 1903 byly na kostelní věž nainstalovány věžní hodiny od firmy Liebig ve Vídni.