kostel sv. Bartoloměje s farou

Kostel sv. Bartoloměje s farou (čp. 27) se nalézá ve spodní, jižní části klesajícího táhlého náměstí, v nevelké vzdálenosti od břehu přehrady Lipno. Farní budova je obdélného půdorysu s orientací S – J, za ní se na východní straně nachází rozlehlý dvůr čtvercového půdorysu. Ten je ze severu ohraničen bývalou zahradou fary (nyní ve vlastnictví obce). Východní strana je uzavřena rozlehlou budovou kočárovny, jižní stranu tvoří bývalá hospodářská budova půdorysného tvaru „L“. Jižně od hospodářské budovy se nachází druhý dvůr, rovněž čtvercový, který je na západní straně ohraničen jižním křídlem hospodářské budovy a navazujícím přízemním objektem kolny. Na východní straně stávala stodola (nyní pouze zbytky obvodových zdí), z jihu je dvůr uzavřen ohradní zdí s bránou, která je původním hospodářským vjezdem.