kostel sv. Cyrila a Metoděje

Areál býv. kostela sv. Karla Boromejského budovaného současně s emeritním domem zahrnuje dnes tyto objekty: 1. kostel kostel Cyrila a Metoděje, pův. sv. Karel Boromejský 2. čp. 307, dům emeritních kněží 3. ohradní zeď, sochy andělů, vázy, mřížová vrata I. a II. 4. dvorní objekt Od 12. století jsou pozemky v držení křižovníků - strážců Božího hrobu. Byly využívány jako zahrady, první doklady o zástavbě jsou z r. 1641 (Talmberský dům), do něhož byl v r. 1705 umístěn první emeritní dům. V r. 1730 byla Nadací pro přestárlé kněze pražské diecéze zahájena výstavba emeritního domu včetně kostela. V rámci josefínských reforem (1783) byl kostel a emeritní dům zrušen a obě budovy byly náboženským fondem zapůjčeny armádě a využívány jako kasárna a sklady. Kostel a enmeritní dům byly nabídnuty Pražské polytechnice, přestavba kostela na auditorium se neuskutečnila. Ve dvorní části byly po r. 1905 vybudovány objekty polytechniky. V r. 1893 - 95 došlo k úpravě terénu Resslovy ulice. K demolici navržené objekty byly zachovány a v r. 1920 byly stavebně upraveny včetně vstupů a nového schodiště do předdvoří kostela (E. Sochor, arch. P. Janák). V současnosti je kostel v užívání pravoslavné církve, v pův. emeritním domě jsou prostory ČVUT - fakulta elektrotechnická.