kostel sv. Ducha

Jednolodní stavba s protáhlým presbytářem a hranolovou věží při severní straně. Hmota jednolodního chrámu má jednotnou výšku presbytáře a lodi. Nejvýraznějším detailem exteriéru jsou opěrné pilíře dvakrát odstupněné. Závěr kostela tvoří pět stran osmiúhelníka. Střechu, jejíž barokní průběh je proti původnímu gotickému nižší, odděluje fabionová římsa. Záp. průčelí má štít v úpravě z l. 1807-08, která snad částečně převzala starší členění (kol. 1648). K nověji doplněné šikmé tarasní zdi byla r. 1919 přistavěna předsíň, evokující pozdně barokní formy. Hlavní loď chrámu vytvářely dříve čtyri pole krřžové klenby, dnes je zaklenuta valeně s lunetovými výsečemi na patky. Presbyterium je opatřeno barokní (konec 17. stol.) klenbou se vstřícnými výsečemi. Hodnotné interiérové vybavení. /podle UPP, ed. P. Vlcek, Academia, Praha 1996/