kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Areál kostela se nachází na západní straně Mimoňské ulice, jižně od náměstí. Jeho hlavní součástí je kostel sv. Fabiána a Šebestiána - halové trojlodí s řadou přístavků a věží na severozápadním nároží kostela. Západně od kostela se nachází rozsáhlý, dosud využívaný, hřbitov ohraničený kamennou ohradní zdí. Do severní i jižní části ohradní zdi v prostoru u kostela bylo vsazeno nebo k ní přistavěno 14 náhrobníků různého stáří (od renesance po klasicismus). Severozápadně od kostela, při ohradní zdi, stojí nevelká hřbitovní kaple, architektonizovaná v souladu s kostelem. 1. kostel 2. ohradní zeď 3. náhrobníky v ohradní zdi 4. hřbitovní kaple