kostel sv. Filipa a Jakuba

Klasicistní kostel stojí na otevřeném návrší nad silnicí vedoucí z Rokytnice v Orlických horách do Zdobnice. Stojí západně od historické obce s rozptýlenou zástavbou, která je dnes z větší části zaniklá, a jihozápadně od polohy staršího shořelého kostela. V jeho místě se dochoval hřbitov. Poblíž kostela stojí i fara obklopená převážně novodobou zástavbou (není předmětem ochrany). Před vstupem do kostela stojí sochy sv. Filipa a Jakuba.