kostel sv. Filipa a Jakuba

Podélný tvar pozemku je vymezen na severu ulicí Na Parkánech, na západě Korandovou ulicí, na jihu zdí oddělující obytnou zástavbu a na východní straně opěrnou zdí proti řece Lužnici. Pozemek je svažitý od severu k jihu. Park má 4 vchody. Nejstarší je zděnou bránou v severní části Korandovy ulice s chodníkem, který vede ke kostelu sv. Jakuba v severovýchodním rohu parku. Po rozšíření bývalého hřbitova v 19. století byl zřízen další vstup rovněž z Korandovy ulice. Bývalý židovský hřbitov má dva vchody z přiléhajících ulic Korandovy a Bechyňské. Kostel sv. Jakuba leží v severovýchodním rohu bývalého křesťanského hřbitova a uplatňuje se výrazně v panoramatu města v pohledech od jihu.