kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a sv. Jakuba se nalézá v dominantní poloze na návrší uprostřed obce. Jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem a sakristií po severní straně stojí v areálu hřbitova, který je obehnán ohradní zdí s plotem a vloženou márnicí severovýchodně od kněžiště.