kostel sv. Havla

Areál kostela sv. Havla tvořený ohradní zdí se vstupní branou, zvonicí a orientovaným kostelem se nachází na vyvýšené ostrožně uprostřed vsi. Do areálu se vstupuje bránou prolomenou na západě v ohradní zdi z lomového neomítaného zdiva, která ohraničuje prostor bývalého hřbitova. Brána je vymezena dvěma sloupky z pískovcových kvádrů, které původně doplňovala sochařská výzdoba v podobě piniových šišek. Na bránu navazuje monumentální kamenné schodiště vedoucí k západnímu průčelí kostela. Torzo původní zvonice se nachází ve východním cípu hřbitova. Hranolová věž původně krytá jehlancovou střechou se dochovala pouze v úrovni přízemí, které je provedeno z lomového zdiva. Horní patro zachované pouze v reliktu bylo bedněné a neslo dřevěnou vzpěradlovou konstrukci pro dva zvony. Vlastní kostel sv. Havla je jednolodní barokní stavbou z let 1733–1734, která vznikla přestavbou staršího gotického kostela. Kostel tvoří obdélná loď a odsazený půlkruhový presbytář, ke kterému na severní a jižní straně přiléhají dva přístavky kaple a sakristie.