kostel sv. Havla

Předmětem ochrany jsou: kostel, hřbitovní zeď s branou, márnice, tzv. stará škola a pozemky areálu. Kostel - jednolodní obdélný kostel se západním barokním průčelím. Ze dvou věží dochována jen jižní. Na východě presbytář uzavřen půlkruhovou apsidou, pod ním krypta. Po stranách věží obdélné předsíňky. V jižní stěně částečně zazděný románský portál (odstupňovaný, s reliéfem Vykoupení na tympanonu). Loď sklenuta dvěma poli křížové klenby. Ke zvýšenému kněžišti vede dvouramenné schodiště, mezi rameny vstup do krypty. V západní části lodi trojboká barokní kruchta, podklenutá valeně a křížovou klenbou. Krypta sv. Václava sklenuta křížovou klenbou s pasy, vybíhajícími ze 4 polygonálních románských sloupků. V severní a jižní stěně v síle zdi chodby se schodišti do krypty, přístupné románskými portálky. Stará škola - dvoupodlažní obdélná stavba v SZ sousedství hřbitova, do jehož půdorysu vstupuje. Situována delší stranou paralelně s kostelem. Sklep klenut valeně, přízemí i patro plochostropé. Hřbitovní zeď - lomové zdivo, omítka většinou novější. Branka klenuta stlačeným obloukem, vrcholí profilovanou římsou. Márnice - čtvercová stavba s jehlancovou střechou, v ploše hřbitova.