kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba se nachází na mírném návrší nad řekou Sázavou, při cestě vedoucí do Sázavy. Jednolodní orientovaná stavba se západní hranolovou věží stojí uprostřed obdélného hřbitova vymezeného ohradní zdí. Pilířová brána je situovaná na západní straně areálu. V JV nároží ohradní zdi stojí obdélná márnice krytá sedlovou střechou, která je z větší části vysunutá vně ohradní zeď. Hřbitov při kostele je funkční. Předmětem ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď s branou a pozemky vymezeného areálu.