kostel sv. Jakuba

Kostel s obdélnou lodí, výrazně převýšenou západní věží a půlkruhovou apsidou v závěru je situovaný na návsi, na návrší nad Klejnárkou. Kostel obklopuje pravidelný ovál bývalého hřbitova vymezený ohradní zdí s bránou. Stavebním materiálem kostela je kvádrové zdivo. Nejpozoruhodnější částí románského kostela jsou fasády s bohatým plastickým členěním. Fasády lodi i apsidy člení slepé půlkruhově zaklenuté arkády, obloučkový vlys a okna zakončená půlkruhovým obloukem. Průčelní jižní fasáda s půlkruhově sklenutým odstupňovaným portálem je zdobená figurálními plastikami zhotovenými ve vysokém reliéfu. Po stranách ústupkového portálu s vloženým sloupkem jsou osazeny dvě torzálně dochované figury. V tympanonu portálu vystupuje reliéf s žehnajícím Kristem mezi dvěma anděly. Další figury jsou umístěné v horní části fasády, v nikách slepých arkád. Plastické členění kostela částečně pochází z novodobých úprav. Dobře lze odlišit nověji provedené prvky členění věže, novodobá jsou také dvě podlaží jejích sdružených oken. Kvádrové zdivo věže je bez omítek, fasády lodi a presbytáře byly při poslední opravě pokryty slabou vrstvou ochranné omítky. Loď kostela má sedlovou střechu s archaickým hambalkovým krovem, věž má novodobou stanovou střechu. Krytinou jsou šindele. Loď má valenou klenbu s dvojicí trojbokých styčných výsečí, jejichž hrany jsou zdůrazněny hřebínky. Apsida je klenutá konchou. Varhanní kruchta v západní části lodi vznikla adaptací původní tribuny, autentická je klenba podkruchtí i čelní stěna tribuny se třemi arkádovými oblouky. Tribuna pokračovala valeně klenutým prostorem v patře věže. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď s bránou a příslušné pozemky.