kostel sv. Jakuba a Filipa a boží muka

Podélná jednolodní stavba s polygonálně ukončeným kněžištěm, k jehož jižnímu boku přiléhá hranolová věž s hladkým válcovým šnekovým schodištěm, krytá jehlancovou helmou. Průčelí člení liseny, okna s půlkruhovými záklenky mají ploché šambrány s vloženými klenáky. Západní průčelí ukončuje hladký trojúhelníkový štít o dvou oknech, v jeho přízemí osazen hlavní portál s kamenným ostěním a půlkruhovým záklenkem s bosovaným klenákem. Východní štít lodi člení pilastry a ukončuje tympanon. Raně barokní architektura postavena na místě staršího objektu stavitelem Adamem Glöcklem z Olomouce v letech 1692 - 1694. Na kruhovém stupni umístěn nízký sokl s toskánským sloupem, jehož hlavice nese kaplici zdobenou na stěnách reliéfy nástrojů Kristova mučení a Ukřižovaného Krista. Stříška osazena kovovým křížem. Kamenická práce datována nápisem s letopočtem na kaplici do roku 1665. Na dnešní místo přenesena po roce 1960. Nápis na kaplici: A/1665/DEN. IV. AP/GOTT/UND MARIA/ZUEHRN/AMEN.