kostel sv. Jakuba Většího

Kostel je položen uprostřed hřbitova, který je po obvodu vymezen ohradní zdí. Areál se nalézá na vyvýšeném místě v historickém jádru obce, na kapkovitě rozšířené návsi, která klesá směrem k severu a mění se v ulicový typ. Jednolodní kostel s pravoúhlým kněžištěm sklenutým dvěma poli křížové žebrové klenby má po severní straně valeně klenutou sakristii poloviční délky. Nad sakristií je přistavěna na stejném půdorysu oratoř, která je otevřena oknem do prostoru kněžiště. Plochostropá loď je přístupna ze severu lomeným portálem skrytým v předsíni, která dnes slouží jako zpovědnice. Druhý lomený portál je v ose západní stěny skryt v podvěží. Pozdně gotická věž s dlátkovou střechou je přistavěna v ose k západnímu průčelí.