kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny

Na půdorysu protáhlého osmiúhelníku vybudovaná stavba (obklopená původně přízemním ambitem) s bočními mělkými kaplemi a polygonálním kněžištěm, k němuž přiléhají z boku dvě sakristie s oratořemi v patře. Nad lodí vysoká stanová střecha. Kněžiště, sakristie a kaple kryjí sedlové a pultové střechy, nad kněžištěm polygonální sanktusník s jehlancovou helmou. Průčelí lodi i kněžiště člení lisenové rámy a profilovaná korunní římsa. Podélná okna a okna se segmentovými záklenky mají profilované šambrány. Západní průčelí s nárožními věžemi a mělkým středním rizalitem člení ve spodní části plné svazkové pilastry, nesoucí oblamované kladí s římsou, navazující na kordonovou římsu lodi. Ve středu na ní spočívá rozeklaný segmentový fronton. Horní část, sestávající ze dvou pater věží a středního rizalitu zakončeného trojúhelníkovým štítem se dvěma kamennými vázami po stranách, členěna stejně. Tympanon vyplňuje štuková kartuš s monogramem řádu piaristů. V přízemí západního průčelí osazeny tři portály. Nad bočními, v nikách zasazenými do profilovaných rámů s ukončujícími trojúhelníkovými frontony, stojí sochy sv. Anny Samotřetí a sv. Jakuba Většího od Ondřeje Alia. Hlavní portál rámován svazkovými pilastry s kapkami, které nesou vlys zdobený mušlemi. Portál je ukončen trojúhelníkovým frontonem s okřídlenou andělskou hlavou. Po stranách frontonu vázy a nad ním plastický kamenný znak zakladatele kostela, olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna.