kostel sv. Jakuba Většího s ohrazením

Areál kostela sv. Jakuba Většího je situován zhruba ve střední části obce Dolní Lánov, na mírně vyvýšeném návrší nad pravým břehem řeky Malé Labe. Hřbitovní okrsek se sakrální stavbou je umístěn při západním okraji obce, svým založením charakteristické lanové vsi. Je přístupný po obecní komunikaci stoupající z údolí směrem na zmíněné kostelní návrší. V bezprostřední blízkosti hřbitovního areálu se nachází pouze komplex budov bývalé fary z počátku 20. století. Hranice pozemkové parcely hřbitovního areálu vymezuje zděná ohradní zeď zbudovaná na nepravidelném oválném půdorysu. Přístup do areálu zajišťuje jednak monumentální vstupní brána umístěná na východě a dále dva menší vstupy, které jsou situovány v severovýchodním úseku ohradní zdi. Prostor kostelního areálu je nadále využíván jako pohřebiště. Skládá se jednak ze starého hřbitova v bezprostřední blízkosti objektu kostela a dále hřbitova nového, který se rozprostírá na západní straně. Obě části jsou od sebe odděleny kamennou ohradní zdí.