kostel sv. Jana Křtitele

Areál kostela sv. Jana Křtitele je jižně pod náměstím Míru, jedná se o neorientovanou stavbu stojící uprostřed ohrazeného hřbitova, který je přístupný po dvou schodištích ze severovýchodní a jihozápadní strany. Kostel sv. Jana Křtitele je samostatně stojící, jednolodní zděná sakrální stavba s odsazeným, trojboce ukončeným presbyteriem, ke kterému po obou stranách přiléhají přízemní přístavky sloužící jako sakristie. Chrámovou loď a presbyterium zastřešují sedlové střechy, jako střešní krytina jsou použity nakoso kladené vlákno-cementové šablony. Střechou nad presbyteriem prostupuje oplechované těleso osmiboké sanktusníkové vížky s lucernou a cibulí, která je vertikálně ukončena makovicí s křížem. Hřbitov má tvar nepravidelného obdélníka. Ohrazen je zdí zděnou z lomového kamene, která je krytá kamennými deskami. Jihovýchodní část je cihelní. Na jihozápadě je zeď prolomena vjezdovým otvorem a na severovýchodě vstupní branou se schodištěm lemovaným parapetními zídkami se sloupky.