kostel sv. Jana Nepomuckého

Areál situovaný na hřebínku nad údolím potoka, kolem něhož v minulosti stály ve volně rozptýlené zástavbě jednotlivé usedlosti dnes již téměř zaniklé osady. Kostel stojí v centru hřbitova ohraničeného kamennou zdí. Je orientován ve směru západ – východ, kněžištěm k východu. Ve východní části hřbitova, téměř v ose kostela, stojí zděná márnice orientovaná rovněž ve směru západ – východ. Márnice přerušuje průběh hřbitovní zdi. Součást areálu tvoří i kamenný pilíř s křížem, postavený za hřbitovní zdí jihozápadně od kostela.