kostel sv. Jana Nepomuckého

1) kostel 2) ohradní zeď Kostel stojí při JZ okraji svažitého náměstí, sevřený ze všech stran zástavbou. Po třech stranách objektu vymezená hradbou či objekty nevelká, zhruba obdélná zatravněná plocha. Na JZ a SZ straně plocha ohraničená zdí, na SV straně pak přiléhající budovou.