kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází na prostranství vymezeném ulicemi Zborovská, Masarykova a Tyršova. Hlavním – severním – průčelí se objekt přimyká k Masarykově ulici. Kostel je orientován na jih. Jedná se o jednolodní stavbu s transeptem, polygonálním závěrem a trojcípým severním zakončením, nad jehož prostředním cípem se zdvihá věž. Kolmo s západnímu rameni severního závěru kostela vede kovaný plot s podezdívkou a vrátky.