kostel sv. Jana Nepomuckého

Areál kostela se nachází 200m od hlavní obecní křižovatky severozápadně směrem k vrchu Vyhlídka. Sousedí s rovněž chráněným areálem fary č. p. 76. Spoluutváří širší decentralizované jádro obce. V dálkových pohledech od hlavních příjezdových komunikací se příliš neuplatňuje. K areálu patří kromě hlavní budovy kostela též ohradní zeď a v ní umístěná brána. Kostel je neorientovaný, osazený kolmo k vrstevnicím, s věží obrácenou k severu. Hlavní část hřbitova je situována vedle kostela na jeho západní straně, ohradní zeď ji obíhá ze tří stran. Úzký cíp hřbitova je ale ještě vytažen před jeho jižní průčelí, které zahrnuje přístupovou cestu od brány na jihovýchodě.