kostel sv. Jiljí

Jednolodní stavba s presbytářem o pěti stranách, vedle se čtvercovou sakristií na jižní straně, s mělkou předsíní v hlavním průčelí a kulatým schodišťovým výběžkem v koutě mezi ní a lodí. Vnějšek je členěn pouze vysoko postavenými poměrně úzkými gotickými okny, po dvou na bocích lodi a po jednom na každé straně presbyteria. Západní průčelí je završeno pozdně-renesančním obloučkovým štítem s vlaštovčími ocasy a reliéfní plastikou Krista. Hlavní portál s vyžlabenou hruškovcovou ustupující profilací nad soklem rozděluje za ní umístěná zděná supraporta na hrotitou prosklenou část světlíkovou a obdélníkovou s pseudoslohovými dvoukřídlými dveřmi. Na severní straně zazděn menší gotický portál s obdobnou profilací a s představěnou opisující hrotitou římsou na jehlancových konzolkách. Střechy jsou strmé sedlové, sakristie má střechu jehlancovou.