kostel sv. Jiljí

Areál kostela tvoří kostel, márnice, zděné ohrazení a dva náhrobky. Prostor okolo kostela (bývalý hřbitov) v současné době s parkovou luční úpravou, ve které se nacházejí soliterní náhrobky (dva hodnotné náhrobky od Josefa Zemana z Tatobit, pilíř se sochou P. Marie Immaculaty a pilíř se sochou Žehnajícícho Krista), další skupina náhrobků je umístěna u presbyteria kostela. Od vstupních bran do prostoru hřbitova vede několik kamenných stupňů. Objekt bývalé márnice - je vestavěný v ohradní zdi okolo kostela sv. Jiljí, orientován k SZ straně v jejím nároží.