kostel sv. Jiljí, hřbitovní

Trojlodní orientovaná bazilika s půlkruhovou apsidou a hranolovou věží v ose západního průčelí. Stavba s bílou fasádou. Věž je horizontálně členěna kordonovou římsou nad přízemím a patrem, ukončeno profilovanou korunní římsou, pod kterou probíhá vlys s klíčovými střílnami. V přízemí prolomena portálem s bosovaným ostěním a polokruhovým záklenkem. Ve cviklech vegetabilní motivy. Završeno profilovanou rovnou římsou, pod níž probíhá vlys s oválnými terči. V nadpraží slepý obdélný okenní otvor s bohatě profilovaným ostěním s uchy a výraznou rovnou nadokenní římsou. Uvnitř okna vložen obraz patrona kostela. V této ose úzký okenní otvor s hrotitým záklenkem. V patře věž prolomena na severní, západní a východní straně půlkruhově zakončeným oknem s bosovaným ostěním a jednoduchým parapetem. Po stranách věže schodišťové přístavky, přístupné ze západní strany obdélným vstupem s půlkruhovým záklenkem, osazeným v jednoduchém výřezu. Severní a jižní strana přístavků prolomena třemi okenními otvory (polokruhově zakončenými), polokruhově zakončeným obdélným vstupem na severní straně a segmentově zakončeným výklenkem s náhrobkem na jižní straně.