kostel sv. Jiljí s ohrazením hřbitova

Areál kostela sv. Jiljí vystavěn na ostrohu s původní prastarou osadou. Východně od kostela na návrší vystavěno městečko, které bylo založeno asi po r. 1400. Kostel původně románský, z doby kolem r. 1200, přestavěn barokně v letech 1727 - 39 s použitím starých románských kvádříků, věž zvýšena r. 1852 o patro. Okolo kostela kamenná ohradní zeď se vstupními branami od budovy protilehlé fary (od SV - strany).