kostel sv. Jiří

Kostel obehnaný původně ohradní zdí stojí v samém jádru obce. Západním věžovým průčelím se obrací do návsi s centrální, zčásti vypuštěnou vodní plochou. Stojí na rovině v jedné úrovni s veřejným prostorem, za zdí na severovýchodě se však terén svažuje. Pro množství vyšších stromů na návsi není kostel příliš nápadný. K areálu kostela původně náležel objekt bývalé fary situovaný jižně od kostela. K areálu patří kromě kostela umístěného v centru oválného pozemku i ohradní zeď, která okraj parcely kopíruje. Ta se však dochovala jen v torzálním stavu. Kostel je přibližně orientovaný, ohradní zeď se přimyká na západě k jeho věži dvěma rameny, které lemují vstupní cestu. Zeď pokračuje od severního ramene severně, stáčí se obloukem k západu a dále její stopa zaniká.