kostel sv. Jiří

Kostel je orientovaný, má obdélnou loď s rovným stropem a fabionem, který dosedá po celém obvodě na profilovanou římsu. Na východě na loď navazuje zúžený pravoúhlý presbytář, který je sklenut jedním polem křížové gotické klenby, nízko nasazené, s profilovanými žebry ve tvaru otupených jehlancovitých hranolů a sbíhajících se ve svorníku. Podél severní strany presbytáře je obdélná valeně zaklenutá sakristie a před západní průčelí kostela je předsazena neorománská hranolová věž z r. 1879, s jižním přístavkem pro schodiště na kruchtu a do věže. Krov nad lodí je hambalkový s rozpěrou, s ležatou stolicí a s vaznicí uprostřed, která je podepřena svislým sloupkem. Tesařské spoje plátované. Krov nad presbytářem je stejný jako nad lodí, je nižší, položen nad křížovou klenbou. Spoje čepované, dvě plné vazby. Krov sakristie tvoří krokve, které jsou podepřeny svislým sloupkem u obvodové stěny a uprostřed krokví. Oba štíty přístavku sakristie jsou hrázděné, pouze východní je přiznaný.