kostel sv. Jiří

Areál kostel sv. Jiří v Jiříkově se nachází v samém centru obce, východně od náměstí. Mnohoúhelníkový pozemek ohraničují dvě ulice a to ulice Tylova ze severozápadu a ulice Čapkova z jihozápadu. Do roviny vyrovnaná platforma pozemku tvarem připomíná pětiúhelník. V centru parcely je na osu V – Z situován objekt kostela. Okolní plocha je parkově upravena. Vzrostlé stromy jsou osazeny při okrajích pozemku. V samém jihovýchodním cípu parcely se nachází utilitární objekt márnice v podobě přízemní stavby na pětibokém půdorysu se stanovou střechou. Samotnou hranici pozemku tvoří ohradní zeď, která je přerušována čtyřmi vstupy s branami. Dle konfigurace terénu vstupy doplňují schodiště (severovýchodní cíp, jihozápadní cíp a uprostřed severozápadní hrany parcely). Soubor 14 zastavení křížové cesty v podobě kamenných výklenkových kaplí je přisazen k vnitřní straně ohradní zdi areálu kostela. Při většině stran jsou rozmístěny vždy tři zastavení, pouze při západní straně parcely se nacházejí dvě zastavení. Z původního hřbitova se zde dochovány náhrobky při ohradní zdi, jiné jsou zapasovány přímo do zdi. Stavební vývoj objektu: První zmínky o kostelíku v Jiříkově sahají do roku 1346. Mezi lety 1524 až 1664 byl kostelík protestantský. Roku 1669 přechází opět do správy katolické církve. Výstavba nového kamenného kostela proběhla mezi roky 1724 - 1728 a byla financována Aloisem Thomasem Raimund z Harrachu. První projekt vytvořil Mikoláš Rossi, který byl zavrhnut. Druhý návrh od J. L. Hildebrandta byl příliš nákladný. Konečná podoba svěřena J. J. Aichbauerovi a M. Rossimu, kteří upravili původní Hildebrandův návrh. Věž kostela měla původně cibulovitý tvar, ale vlivem požáru (1840) a bouří (1868) došlo roku 1890 k radikální opravě s novým hrotitým tvarem. Osazen i opravený zvon. Výměna střešního pláště kostela proběhla 1894. Hlavní oltář je připisován šluknovskému malíři Dominiku Kindermanem. Restaurátorské práce interiéru proběhly mezi roky 1904 – 1906.la měla původně cibulovitý tvar. Vlivem požáru (1840) a po poškozením bouří (1868) se přistoupilo roku 1890 k radikální opravě. Nová věž dostala hrotitý tvar. Následně byl osazen i opravený zvon. Střešní plášť kostela byl vyměněn 1894. Vnitřní vybavení je pozdně barokní. Hlavní oltář je připisován šluknovskému malíři Dominiku Kindermanem. Restaurátorské práce interiéru proběhly mezi roky 1904 – 1906.