kostel sv. Jiří a sv. Martina s farou

Areál kostela se nachází v severním okraji obce na západním svahu zalesněného návrší Chmelnice. Areál kostela tvoří budova kostela P. Marie, sv. Jiří a sv. Martina v prostoru hřbitova, hřbitovní zeď s branou sevřenou mezi objekty kaple vlevo od brány a márnice vpravo od brány, budova fary situovaná východně od kostela a doplňující sochařská výzdoba tvořená kamenným pilířem se sochou Ukřižování před márnicí, socha Krista na hoře Olivetské před kapličkou čelně vlevo vedle vstupní brány na hřbitov.