kostel sv. Kateřiny

Kněžice leží 9 km jihozápadně od Žatce a 7 km severoseverovýchodně od Podbořan. Obec se nachází při soutoku Doláneckého potoka a potoka Leska, který Kněžice východozápadním směrem dělí na dvě části. Kostel je situován na jižním okraji jižní části obce, na mírném návrší, které klesá k východu a činí z něj výrazný prvek urbanistické skladby obce. Kostel stojí uprostřed obdélného areálu se skoseným severozápadním nárožím, který je vymezen kamennou ohradní zdí se vstupní branou na západě. Na jih od brány je vystavěna hranolová zvonice a po východní straně presbytáře je k ohradní zdi přiložena márnice, která se nachází v torzálním stavu.