kostel sv. Klimenta

Orientovaný jednolodní kostel s polygonálním gotickým presbytářem a barokní lodí. Na J straně je do hmoty lodi částečně vtažena hranolová věž ukončená cibulovou bání, na kterou navazuje nízká sakristie přisazená k J hraně pětibokého kněžiště. K Z průčelí je předsazena nižší vstupní předsíň. Loď i presbytář jsou prolomené vysokými, půlkruhově, respektive segmentem ukončenými okny, pouze na SV straně presbytáře je jedno úzké špaletové, půlkruhově ukončené okno. Okna lodi jsou rámována páskovou šambránou a vrcholovým klenákem. Věž pročleňují hladká půlkruhově ukončená okna a v úrovni zvonového patra kruhová okna bez lemujících šambrán. Do interiéru se vstupuje přes Z předsíň; dvoukřídlé dveře jsou osazené v jednoduchém pravoúhlém pískov. ostění. K S straně presbytáře je přisazen opěrný pilíř (středověký); další pilíř, na stejné straně, jistí zdivo lodi ve švu presbytáře a lodi.