kostel sv. Klimenta

Původně předrománský kostel byl postaven v blízkosti staré komunikace spojující bubenský brod přes Vltavu s oblastí pozdějšího Starého Města, při osadě zvané Poříčí. Původně gotický, dnes výrazně regotizovaný kostel sestává z protáhlé lodi s představěnou západní předsíní, podélného pětiboce ukončeného presbytáře a hranolové věže vsazené do severního nároží mezi presbytářem a lodí. Přístup do horních pater věže a na půdy zprostředkuje vřetenové schodiště v polygonální věžičce na záp. straně věže. Loď je po nástavbě v l. 1893-94 vyšší než presbytář. Zevně je její zdivo vyztuženo odstupněnými neogotickými opěráky. Vnější omítky jsou novodobé. Prostoru lodi dominuje pozdně gotická cihlová klenba s rubovými pasy a s masívními kamennými žebry hruškového profilu, asi z r. 1578. Ppresbytář zaklenut dvěma poli křížových a polem paprsčité klenby žebry s křížovým profilem. Tupě lomený triumfální oblouk má kamenné ostění. Na severní straně presbytáře byly odhaleny původní omítky se zbytky nástěnných maleb. Presbytář kryje vysoká střecha z r. 1894, krytá břidlicí, nesená novodobým vaznicovým krovem. Hranolová, v jádře gotická věž po severním boku presbytáře má neogotický exteriér z let 1894 a 1971. Vrcholí strmou jehlancovou střechou nesenou novodobou nástavbou z r. 1894. Střecha je pokryta břidlicí. Přízemí věže je zaklenuto křížovou klenbou s kamennými křížovými žebry.