kostel sv. Klimenta

Areál kostela je situován na návrší v jádru obce. Na S straně stojí monumentálně pojaté schodiště, na SZ straně márnice. Kostel, který stojí uprostřed areálu, je obehnán ohradní a tarasní zdí. Jižně od areálu kostela je architektonicky řešená komunikace ke hřbitovu. Předmětem ochrany je areál kostela sv. Klimenta - kostel, márnice, schodiště, ohradní a opěrná zeď, architektonicky řešená komunikace ke hřbitovu a pozemky vymezeného areálu.