kostel sv. Kříže

Jednolodní stavba se stejně širokým presbytářem s pětibokým závěrem je doplněna hranolovou odstupněnou věží se sakristií v podvěží a šnekovým schodištěm přiloženým do kouta věže. Další obdobné schodiště na severní straně přiloženo v místě tribuny. Zdivo románské části (loď) je kvádříkové z opuky s pískovcovou nárožní armaturou, presbytář a spodní partie věže z lomového kamene, nástavba věže a obě schodiště jsou z cihel. Omítky tvrdé, členění nevýrazným lisenovým rámem a jemně profilovanou římsou, sokl presbytáře, věže a západní průčelí je kamenný. Střecha valbová, krytina plechová. Fasády lodi člení pouze půlkruhově zakončená okna (na jižní straně nad nimi 3 zazděná románská okénka, v místě levého dnešního okna porušený vstup na tribunu. Presbytář: opěrné pilíře vyrůstají na soklu, jsou jednou odstupněny a vrcholí pultem, okna presbytáře zalomena, bez členění. Věž má pravoúhlý vstupní portál, v patře půlkruhová okna s žaluziovými výplněmi, v nástavbě sdružené okénko, střecha jehlancová s polygonální špicí. Při úpravě byl odhalen románský jižní portál s pravoúhlým vchodem a půlkruhovým tympanonem a pod římsou románská okna.