kostel sv. Kryštofa

Areál kostela sv. Kryštofa se nachází na kopci vlevo od hlavní komunikace směřující od Liberce do Noviny. Jednolodní roubený kostel s obdélným závěrem je presbytářem orientovaný k jihu. Od západního průčelí lodi jednostranně odsazený presbytář prodlužuje v jižním směru patrová zděná sakristie. Sedlovou střechu vyskládanou z břidlicových šablon doplňuje plechový sanktusník vztyčený nad sakristii. Roubenou konstrukci kostela chrání pobití z břidlicových šablon. Zděnou část s hrubými omítkami člení lizénové rámce. Interiér prosvětlují dvě řady menších obdélných oken situovaných na podélných průčelích. Okenní otvory doplňují barokně tvarované mříže. Hlavní vchod situovaný na severním průčelí chrání zádveří se sedlovou střechou. Obdobné zádveří nalezneme i u bočních vstupů vedoucích do lodi a sakristie. Kostel obklopuje ohrazený hřbitov přístupný bránou, který za kostelem strmě stoupá. Jihozápadně od kostela na hranici pozemku se nachází zvonice, západně od kostela je situována márnice. Fara se nachází severozápadně od kostela. Socha sv. Václava je situovánana východně od komunikace vedoucí ke kostelu. 1. kostel sv. Kryštofa 2. zvonice 3. márnice 4. ohradní zeď s bránou 5. fara 6. socha sv. Václava