kostel sv. Ludmily

Novogotická trojlodní bazilika s příčnou lodí, dvouvěžovým průčelím (věže zakončené jehlancovými střechami) a polygonálním závěrem, ke kterému se pojí sakristie. Průčelí dominuje nad vysokým schodištěm vstupní lomený ústupkový portál s reliéfem Krista v nadpraží. Nad ním je rozeta vyplňující celou střední část průčelí, mezi věžemi trojúhelný tympanon se sochařskou výzdobou: Kristus se sv. Ludmilou a sv. Václavem. Sochy patronů v exterieru jsou od: Bernarda Otto Seelinga, Ludvíka Šimka, Františka Hergesela, Antonína Procházky. Vnitřek kostela je zaklenut křížovou klenbou, vnitřní výmalba je od Jana Jobsta, okna vyplňují vitráže podle návrhů Františka Sequense, Františka Ženíška a dalších. Boční oltáře jsou pozdější, secesní, kazatelna od Josefa Ziky a Antonína Procházky.