kostel sv. Ludmily

Kostel je jednolodní protáhlá neorientovaná stavba, zakončená užším odsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem. K JZ straně kněžiště je přisazená sakristie. Hladké fasády prolamují půlkruhově ukončená vysoká okna. Do Pražské ulice je orientován vstup zdůrazněný portálem s bohatě členěnou supraportou. Loď uzavírá novodobý trámový strop, presbytář je zaklenut hřebínkovou klenbou. Stavbu završuje valbová střecha pokrytá betonovými taškami, nad presbytářem se zvedá sanktusová věžička s cibulovou střechou pokrytou plechem. K SZ fasádě lodi je přisazen polygonální schodišťový rizalit prolamující rovinu střechy, který ukončuje valbová stříška pokrytá plechem.