kostel sv. Lukáše

Areál hřbitovního kostela sv. Lukáše se nachází na západním konci vesnice. Jádro areálu tvoří orientovaný kostel s podélnou jednolodní dispozicí, situovaný v severní části hřbitova z J, Z a V obklopený hřbitovem obdélného půdorysu, který je vymezen kamennou ohradní zdí. Brána se vstupem do areálu je situována na východní straně naproti presbytáři kostela. Předmětem ochrany je hřbitovní kostel sv. Lukáše, ohradní zeď a k tomu náležející pozemky.