kostel sv. Maří Magdalény

Areál se nachází v Z části města nedaleko zámku, V od fary (děkanství). Areál je tvořen samostatně stojící budovou kostela, ohradní zdí s 2 branami, oplocením s brankou a 2 pískovcovými náhrobníky. V SZ části areálu je hřbitov. Předmětem ochrany je kostel sv. Maří Magdaleny, dvojice náhrobníků, hřbitovní zeď, trojice bran a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází nechráněné náhrobky.