kostel sv. Marka

Areál kostela sv. Marka je situován na mírném návrší nad lomem jihovýchodně od silnice Čáslav-Žleby při křižovatce v Markovicích. Areál sestává z kostela sv. Marka, který se nachází v západní části hřbitova a dále z ohradní zdi uvedeného hřbitova. Hřbitov má nepravidelný tvar s rozšířením o pravoúhlou jihovýchodní část. Z původního kostela se dochovala jen východní část, tedy presbytář. Je poměrně rozlehlý, ukončený třemi stranami osmiúhelníka a zpevněný opěrnými pilíři. Interiér kostela je otevřený do novodobého krovu (klenba nebo zastropení se tedy nedochovalo). Hodnotnou součástí původní stavby jsou středověké nástěnné malby mezi okny na východní straně závěru. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď s branou a pozemky areálu. K památce se vázala také hrobka Auersperků v Markovicích (pohřební kostel sv. Anny), zbořená v důsledku těžby amfybolitu v roce 1984. Hodnotné architektonické články byly při demolici odborně vyjmuty a přemístěny do areálu zámku ve Žlebech. Sarkofágy a kovové rakve by měly být uloženy v kostele sv. Marka. Zděná menza a náhrobky z demolovaného pohřebního kostela sv. Anny jsou osazené podél bočních zdí kostela sv. Marka.