kostel sv. Markéty

Objekt stojí zhruba uprostřed čtyřúhelného náměstí v mírném svahu. Orientovaná trojlodní bazilika s širší a vyšší hlavní lodí, nižšími bočními loděmi a hlubokým pětiboce ukončeným presbytářem. Západní fasádě hlavní lodi představěna osová věž o čtvercové základně. Při bocích presbytáře v pokračování bočních lodí na severu sakristie na čtvercovém půdorysu, na jihu dispozičně stejná márnice. Po obou stranách věže vklíněny mezi věž a loď pravoúhlé schodišťové přístavky. Stavba provedená z lomového zdiva, omítaná, nároží hlavní lodi, bočních lodí, sakristie i věže jsou doplněna kvádrovanými lisénami. Presbytář člení opěráky. Okna lodi i presbytáře hrotitě ukončená, opatřená okolo záklenku kvádrovanou šambránou; v podélných stěnách hlavní lodi dva páry oken, postranní lodi osvětleny čtyřmi okny. Boční lodi přístupné hrotitými portály s hlubokou špaletou, rámovanými po obvodě archivolty klenákovou šambránou – portály jsou umístěny v podélných osách lodí a na západní straně. Před jižním portálem vzhledem ke svažitosti terénu předloženo dvouosé kamenné schodiště s opěrnou kamennou zdí, krytou žulovými deskami, se železným zábradlím. Presbytář členěn ve východní třetině podélných stěn a ve zlomech závěru opěráky, jejichž svislá čela mají omítkové kvádrování a pultové oplechované stříšky. V J, JV a SV zdi presbytáře vysoké okno s lomeným záklenkem v ostění s pískovcovými pruty a kružbou. Ve východní stěně presbytáře shodná okenní špaleta, z velké části zazděná. V jižní stěně sakristie portál s přímým nadpražím, jemu předloženo kamenné schodiště lemované režnými kamennými zídkami se železným zábradlím. V severní stěně márnice hrotitý portál. Korunní římsa kolem celé stavby fabionová. Věž pětipatrová, její fasády horizontálně předěleny 3 kordonovými římsami, nároží mají po celé výšce kvádrované lisény. Na západní straně vysoký hrotitý portál se žulovým ostěním a okosenou hranou, vodorovný překlad podložený volutovými konzolkami, nad ním tympanon s dřevořezbou s figurálními motivy, dveře dřevěné rámové dvoukřídlové. Před portálem několik kamenných stupňů. Věž v úrovni 1. a 2. patra opatřena obdélnými okny, ve 3. patře na každé straně předsazená čtvercová plocha s vloženým kruhovým ciferníkem (v rozích plochy číslice udávající letopočet 1883), ve 4. patře na každé straně sdružené hrotitě ukončené okno s dělícím válcovým sloupkem s bobulovou hlavicí, záklenky opět lemovány kvádrovanou šambránou, v úrovni 5. patra sdružená na výšku obdélná okénka. Střecha presbytáře a lodi sedlová, nad závěrem 3 valby. Střecha doplněna sedlovými oplechovanými vikýři završenými jehlancovými stříškami s makovicí a kytkou ve vrcholu. Nad presbytářem vztyčen oplechovaný osmiboký sanktusník s jehlancovou stříškou, hrotnicí a kytkou. Krytina: eternitové šablony. Boční lodi, sakristie i márnice kryty oplechovanými pultovými střechami. Věž opatřena osmibokou vysokou jehlancovou střechou, krytou plechem, hrotnice doplněná makovicí, kytkou, křížem a kohoutem ve vrcholu.