kostel sv. Markéty

Kostel sv. Markéty je zděná jednolodní orientovaná sakrální stavba. Tvořena je obdélnou lodí s odsazeným pravoúhlým presbyteriem s přiléhající přízemní přístavbou sakristie. Na západě je k lodi přisazena hranolová věž se zvonicovým patrem. Loď a presbyterium kryjí sedlové střechy pokryté pálenými taškami bobrovkami. V interiéru stavby se nachází presbytář klenutý vysoce vzdutou plackovou klenbou a plochostropá loď. Strop chrámové lodi je nesen samostatnými stropními trámy, je opatřen rákosovým omítaným podhledem. Jeho profil je doplněn vysokým fabionem neseným ramenáty vyvěšenými na konstrukcí stropních trámů. Omítky podhledu jsou opatřené iluzivní výmalbou, ve střední části stropu je provedeno iluzivní zrcadlo se světle modrou hvězdnou oblohou. Plochy fabionu jsou vymalované iluzivním mramorovaným kazetování. Barevně je výmalba řešena v odstínech okru s červenohnědou příměsí, pískového okru a světle modré barvy. V ploše stropu se nachází dva rozsáhlejší úseky po odpadlých omítkových krách. Barevnému řešení stropu odpovídá i navazující iluzivním výmalba obvodových zdí. V presbyteriu je provedena v soklových partií šablonová výmalba, klenba presbyteria je opatřena iluzivním zrcadle s moderní výmalbou s motivem Božího oka a andělů.