kostel sv. Martina

Ve staré části Blanska při ulici Komenského stojící jednolodní orientovaná stavba půdorysu latinského kříže zakončená půlkruhovým kněžištěm s představěnou hranolovou věží. Kostel je kryt sedlovou střechou s valbovými závěry. Věž je ukončena bání s osmibokou lucernou završenou cibulí. Průčelí kostela je na delších stranách třemi půlkruhově tvarovanými okny. Kněžiště a boční přístavky prosvětleny čtvercovými okny. Fasáda je hladká členěná pilastry s římsovou hlavicí. Věž je členěna horizontálně i vertikálně pilastry a profilovanými římsami. Ve zvonicovém patře jsou umístěna nad sebou půlkruhově sklenutá okna s šambránami a nadokenními římsami. Hlavní půlkruhově sklenutý vstup do kostela je na osu umístěn v portále s kamenným ostěním, bočními pilastry a profilovanou římsou v západním průčelí věže. Portál je zdobený dvěma znaky. Vpravo znak Orlíků z Laziska. Vlevo znak Gellhornů. Pod znaky nad klenákem portálu je štítek s písmeny IHS, po jehož obou stranách se nacházejí dvě desky s nápisy. Pod těmito deskami je umístěna obloukovitá deska, která vroubí oblouk portálu. Na ní je vytesána další část nápisu (pravá deska) EX MVNIFICENTIA ILLMAE DN. DNAE SVSANNAE TE/ RESLAE S.R.I. COMITOSSAE VIDVAE de GELLHORN NATAE/ ORLIKIN LIB. BAR. de LAZISKA GENETRICIS ET SIMVL TVTRICIS/ SVORVM NATORVM ILLMORVM DNORVM DNORVM ERNESTI (levá deska) (IVLII ET ANTONII FRANCISCI) S.R.I. COMITVM de GELHORN LIB. BA/ (RON. DE PE)TERSWALD HAEREDITARIORVM D.DNORVM in BLAN/SKO FEVDALI DOMINIA ET HAEC TVRRIS FVNDITVS ERRECTA EST ANNO INFRA POSITO ab AdmRdo Dno Dno Andr. ION. Iurczek (PAR. IN BLANSKO). Do jihozápadního nároží lodi byl dodatečně vložen fragment gotického portálu, jehož část byla sekundárně domodelována. Sekundárně je rovněž v jižní straně lodi umístěn pískovcový reliéf stojícího bojovníka v krátké suknici s mečem. Bojovník stojí ve slepém výklenku po stranách zvýrazněným jednoduchým pletencem.